Voorwaarden referral programma

Definities

Referrer: Hij/zij die derden naar Domeinbalie.nl doorverwijst.

Referral: Hij/zij die op aanraden van derden klant wordt bij Domeinbalie.nl via de unieke link van de referrer.

Referral fee: De beloning die de referrer ontvangt voor het doorsturen van een referral, die vervolgens een of meerdere producten afneemt conform deze Bijzondere Voorwaarden.

Wanneer keert Domeinbalie.nl een beloning uit?

 • Een referral heeft zich bij Domeinbalie.nl als nieuwe klant (dat wil zeggen; als unieke persoon of rechtspersoon) aangemeld via de unieke link van de referrer.
 • Een referral neemt een webhosting-pakket of domeinnaam af en heeft de betaling hiervan voldaan.
 • Een referral heeft het webhosting-pakket of de domeinnaamregistratie binnen 30 dagen na het aanmaken van zijn/haar klant-account aangevraagd.
 • Er geen andere kortingen van toepassing zijn, zoals een tijdelijke actie of staffelkorting.

Dertig dagen nadat een referral een klant-account heeft aangemaakt, zal Domeinbalie.nl beoordelen of de klant aan bovenstaande criteria voldoet. Zo ja, dan zal Domeinbalie.nl de beloning binnen 30 dagen uitbetalen.

Welke beloning stellen we in het vooruitzicht?

 • Indien een referral een webhosting-pakket en een domeinnaam afneemt krijg je als referrer een een kickback-fee van €10,-. Indien de referral alleen een domeinnaam registreert ontvang je als referrer een kick-back fee van €5,-.
 • Per aangebrachte klant wordt maximaal één kick-back fee uitgekeerd.

Welk voordeel krijgt je referral als nieuwe klant van Domeinbalie.nl?

 • Je referral krijgt eenmalig 10% korting op zijn/haar eerste bestelling, indien deze bestelling binnen 30 dagen na het aanmaken van diens klant-account plaatsvindt en de betaling binnen de daarvoor gestelde termijn is voldaan.

Zijn er voorwaarden waar ik rekening mee dien te houden als referrer?

 • Het referral-programma is bedoeld voor persoonlijk en non-commercieel gebruik en dient alleen te worden gedeeld met persoonlijke of zakelijke contacten waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij het ontvangen van deze link op prijs stellen. Het op commercieel systematisch en/of grootschalige basis ongevraagd per e-mail verzenden van de link kan worden beschouwd als spam en is niet toegestaan.
 • Domeinbalie.nl behoudt zich het onherroepelijke recht voor om een referral fee niet uit te keren of terug te vorderen wanneer je als referrer de Algemene Voorwaarden van Domeinbalie.nl en/of deze Bijzondere Voorwaarden niet naleeft, of wanneer je het referral-programma op on-ethische wijze gebruikt.
 • Domeinbalie.nl zal geen privacygevoelige informatie van de referral delen met de referrer.
 • Domeinbalie.nl behoudt zich het recht voor om het Programma op ieder moment te pauzeren of te beëindigen, of deze Bijzondere Voorwaarden aan te passen.