Het is ongeveer 9:45 als onze systemen aangeven dat er iets niet in orde is met het netwerk. Een ongebruikelijke melding, want het netwerk van onze leverancier Prolocation staat bekend als uiterst betrouwbaar. We nemen direct contact op met technici van Prolocation, die aangeven dat er sprake is van een netwerkstoring met onbekende oorzaak. Het zou het laatste contact zijn met Prolocation, dat gedurende de rest van de dag – op een tweet na – complete radiostilte hanteerde.

Maar wat gebeurde er bij Domeinbalie.nl vanaf het moment dat het netwerk – en dus ook onze eigen website – niet meer bereikbaar was? In dit bericht geven we u een overzicht van wat er gedurende de hele dag gebeurde achter de schermen.

Direct nadat duidelijk werd dat het om een netwerkstoring ging, die in de regel van serieuzere aard is dan een storing aan een individuele server, werden enkele standaard maatregelen genomen; onze support-afdeling werd uitgebreid en er werd een team samengesteld om de netwerkstoring permanent te observeren, informatie in te winnen en klanten voor te lichten. Klanten die belden werd uitgelegd wat er precies aan de hand was, hun contactgegevens werden genoteerd om ze terug te kunnen bellen bij nieuws.

Vrij snel werd duidelijk dat de storing in het netwerk van onze leverancier een enorme impact had. Zo waren ook de websites van de Rijksoverheid, Telfort en Geenstijl onbereikbaar, omdat ook zij diensten afnemen van Prolocation. Landelijke media en ICT-websites pikten het nieuws al snel op. Er werd gespeculeerd over een breuk in een belangrijke glasvezelkabel – een bericht dat niet kon worden bevestigd.

Normaliter zijn netwerkstoringen van korte duur. Rond 11:45 waren onze servers enkele keren korte tijd bereikbaar, maar tot een permanente oplossing kwam het niet. Rond 14:00 zijn we bij Domeinbalie.nl gaan nadenken over alternatieve oplossingen. ‘Wat als dit probleem van danige aard is dat het niet op korte termijn kan worden opgelost?’ was de vraag die we onszelf stelden. Hoewel het netwerk redundant (dubbel) is uitgevoerd, en Domeinbalie.nl op een andere fysieke locatie back-upfaciliteiten heeft, waren deze niet bestand tegen de aard van deze problemen.

Nog steeds hopende op een snelle oplossing, waren het uitblijven van alle communicatie vanuit Prolocation én de tijdsduur van de storing voor ons om 16:30 voldoende reden om te beginnen met het in kaart brengen van een omvangrijke operatie, waarbij alle servers fysiek naar een ander datacenter zouden worden verhuisd. Dat is een complexe, zeer omvangrijke en tijdrovende operatie, die we met het belang van onze klanten op de eerste plaats zo nodig zouden uitvoeren. Ondertussen werd besloten om gedurende de avond telefonisch en per sociale media bereikbaar te blijven, om ongeruste klanten zo volledig mogelijk te kunnen informeren over de stand van zaken.

Terwijl dit scenario werd doordacht, haalde de storing om 18:00 het NOS Journaal en kwamen rond 19:00 de eerste positieve berichten binnendruppelen. Kort daarop bleken de websites van de Rijksoverheid weer bereikbaar, en konden ook de klanten van Domeinbalie.nl weer bij hun websites en e-mail. Telfort en Geenstijl bleven nog offline. Hoewel voorzichtig optimistisch, bleef ons team de situatie volgen, totdat het zeker is dat het netwerk weer opereert zoals gebruikelijk.

“Deze storing is in de eerste plaats heel vervelend voor onze klanten, die zich gedurende de dag begripvol hebben opgesteld. Ons team heeft dat heel erg gewaardeerd. Over de oorzaak is nog steeds niets bekend vanwege de zeer gebrekkige communicatie vanuit onze leverancier Prolocation. Dat is in deze moderne tijd onvergefelijk,” zegt Sietse Bakker, directeur van Domeinbalie.nl. “Dat gezegd hebbende, zijn we ervan overtuigd dat de technici van Prolocation keihard hebben gewerkt om deze storing zo snel mogelijk op te lossen.  Laten we, ondanks de ongebruikelijke lengte van deze netwerkstoring, niet te vroeg oordelen over het werk van onze leverancier.”

Het is te vroeg om uitspraken te doen over de verdere samenwerking tussen Domeinbalie.nl en Prolocation. Wel zal er de komende dagen en weken goed worden gekeken naar mogelijke uitbreidingen van back-upfaciliteiten, om bij herhaling sneller te kunnen schakelen. “Het belang van onze klanten en een goede bereikbaarheid van onze diensten staan daarin op de allereerste plaats,” besluit Bakker.

Wij bieden u onze verontschuldiging aan voor de overlast en zullen u via deze pagina op de hoogte houden van meer informatie over de oorzaak van de storing.

Update 23:51: Volgens het gisteren geopende Twitter-account van Prolocation betreft het een DDoS-aanval. Daarbij worden grote hoeveelheden verkeer naar één plek gestuurd om een netwerk te ontregelen. Verdere informatie ontbreekt nog.