Aanstaande vrijdag 25 mei treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), in het Engels ook wel bekend als GDPR (General Data Protection Regulation), in werking. Deze nieuwe Europese privacywet heeft als doel om de privacy van consumenten beter te beschermen. Maar hoe zorgt deze wet voor betere bescherming? En wat betekent dit voor jou als klant van Domeinbalie.nl?

De bescherming van persoonsgegevens wordt tot donderdag door ieder EU-land zelf gereguleerd. Zo is in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De nieuwe privacywetgeving vervangt al deze nationale wetten met één pan-Europese wet. Dit heeft gevolgen voor alle Europese bedrijven, instanties en overheden die gegevens verwerken van Europese consumenten. Zo worden zij verplicht om in kaart te brengen welke persoonsgegevens er worden verwerkt, hoe deze worden verwerkt en welke beveiligingsmaatregelen er worden genomen. Tevens moet elke organisatie een privacyverklaring in begrijpelijke taal aanbieden.

Nieuwe rechten voor jou als consument

Met de AVG krijg je als consument meer controle over wat er met je gegevens gebeurt. Zo heb je met de nieuwe regelgeving het recht om persoonlijke informatie die bedrijven hebben verzameld te kunnen inzien, begrenzen en wanneer nodig te verwijderen. Daarnaast moet een organisatie kunnen onderbouwen waarom je persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt.

Tevens heb je als consument het recht om ‘vergeten’ te worden. Je kunt dan een verzoek indienen om je gegevens te laten verwijderen. Soms moeten bedrijven voor wettelijke doeleinden wel een deel van die gegevens bewaren, bijvoorbeeld voor de Belastingdienst.

Bij Domeinbalie.nl bieden we de mogelijkheid om je data in te zien en te bewerken in de CustomerLounge. Wil je je account verwijderen, dan kun je daartoe een verzoek indienen via service@domeinbalie.nl. Mail altijd vanaf het mailadres waarop je bij ons bekend bent. Verzoeken tot verwijdering worden binnen 30 dagen opgevolgd. We zorgen er dat je persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen, met uitzondering van gegevens die we moeten bewaren in het kader van de administratieve bewaarplicht die de wet voorschrijft.

Omgaan met datalekken

Sinds 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken in Nederland van kracht. Dit blijft ook zo na 25 mei. Het enige verschil is dat onder de AVG elk datalek moet worden gedocumenteerd door de organisatie waar het lek plaatsvindt, zodat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan controleren of aan alle verplichtingen die de AVG voorschrijft is voldaan.

Bij Domeinbalie.nl zorgen we al voor preventieve veiligheidsmaatregelen om de kans op een datalek zo klein mogelijk te maken. We maken gebruik van tweestapsverificatie, gebruik van sterke wachtwoorden met behulp van wachtwoordgeneratoren en SSL-certificaten op onze website. Ook als gebruiker kun je je klantaccount beter beveiligen door gebruik te maken van tweestapsverificatie en door de applicaties op je webhostingomgeving zo goed mogelijk te beveiligen. Kies voor moeilijk te raden wachtwoorden en bewaar deze zorgvuldig, houd je applicaties up to date (zeker wanneer je WordPress gebruikt!) en sla persoonsgegevens van derden goed beveiligd op.

Betere informatie van Domeinbalie.nl

Alle gewijzigde en bestaande afspraken omtrent dit onderwerp vind je in onze vernieuwde Algemene Voorwaarden, waarover we je vorige maand al per e-mail hebben geïnformeerd. De Algemene Voorwaarden zijn herschreven zodat ze eenvoudiger en duidelijker zijn en aansluiten op de nieuwe privacy wetgeving. Daarnaast hebben we een nieuwe privacy-pagina, waarop duidelijk wordt welke gegevens we van je bewaren, hoe we die gebruiken en met welke partijen we persoonsgegevens uitwisselen om onze diensten te kunnen leveren.

“En ik dan?”

Als je een site, online applicatie of webshop beheert en daarvoor persoonsgegevens beheert is de kans groot dat je al in aanraking bent geweest met de AVG. Heb je je nog niet verdiept in deze nieuwe Europese privacy-wet? Verdiep je dan grondig in de nieuwe regels in het AVG-dossier van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer je niet aan de regels voldoet riskeer je niet alleen het vertrouwen van je klanten te beschadigen, maar ook hoge boetes van de toezichthouder. We adviseren je contact op te nemen met een gespecialiseerd adviesbureau voor praktisch en juridische bijstand. Domeinbalie.nl werkt bijvoorbeeld samen met ICTRecht.